Чапай и Петка са преследвани от отряд казаци. Влизат в едно село...

Чапай и Петка са преследвани от отряд казаци. Влизат в едно село и тук да се скрият, там да се скрият, но няма къде. Намират една кожа от крава и се вмъкват в нея. Чапай отзад, Петка отпред. На казаците им се сторила съмнителна тази крава и решили да проверят истинска ли е. Дават и наръч сено. Петка проплаква:
- Чапай, дават ми сено!
- Яж, Петка, яж!
След малко Петка пак проплаква:
- Чапай, дават ми вода!
- Пий, Петка, пий!
В един момент Петка започва да се кикоти. Чапай пита:
- Петка, какво е толкова смешно?
- Казаците водят селския бик...

0
0
0
0
0
0
0 0 98
Submit comment
    No comments yet

Just stay here human

Wtf what a aim

Its dance time xD

We will halp you

No n o no

Smol yawn

What a skills

Boys after quarantine

Submit media
Enter your nickname

Show

Show

Enter your email address and we will send you an email explaining how to change your password or activate your account.

Back to login form

Close